Serwis i naprawa wentylatorów osiowych i strumieniowych Jet Fan oraz paneli kontrolnych, a w tym:

  • Inspekcja zanieczyszczenia oraz/lub uszkodzeń
  • Sprawdzenie połączeń elektrycznych
  • Sprawdzenia wszystkich mocowań
  • Sprawdzenia kierunku pracy wentylatorów
  • Pomiaru poboru prądu elektrycznego przez wentylatory
  • Inspekcja wizualna części wewnętrznej i zewnętrznej panelu kontrolnego
  • Inspekcja wszystkich wskaźników zewnętrznych znajdujących się na panelu kontrolnym
  • Inspekcja jakichkolwiek awarii zewnętrznych bądź wewnętrznych
  • Zewnętrzne oraz, o ile będzie to niezbędne, wewnętrzne czyszczenie wentylatorów.
  • Pełny test funkcjonalności